26. mar, 2019

Mars 2019

Hej grannsamverkare!

Vad gör egentligen polisen vid inbrott?!

Den frågan får jag av förklarliga skäl ibland.

Alla pågående inbrott larmas ut så att alla polisiära resurser i området kan åka mot platsen. Hundsök görs när så är möjligt. Vid flera inbrott i samma område försöker vi om möjligt närmsta tiden lägga våra trafikkontroller på strategiska vägar. Samverkanspartner som Grannstödsföreningen informeras och åker i drabbade områden. De informerer bla om grannsamverkan om det inte finns på aktuell gata.

Vid så gott som samtliga inbrott har teknisk undersökning gjorts (några få undantag denna månad, då man tyvärr städat innan och något försök som bedömdes ej prioriterat) I vissa fall även med sk DNA-hund. Vi sparar alla spår som säkras i en sökbar ”databank”, tex verktygsspår och fotspår. Dessa jämförs med alla ärenden så snart ngn misstänkt person grips. Ev fingeravtryck och DNA-spår sparas och jämförs förstås med befintliga i redan polisiära register och bevakas när nya läggs in.

Vi ordnar sk ”ringkvällar” med polisens volontärer en gång per månad, då vi ringer alla som drabbats av inbrott i bostad och följer upp hur man mår och hur det har gått i kontakten med polis och försäkringsbolag.

 

Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående inbrott!

SAMMANFATTNING gällande anmälningar feb 2019

Totalt 45 anmälningar. Villa/radhus: 35 fullbordade, 8 försök. Lägenheter: 1 fullbordat och 1 försök. Förra året samma period anmäldes 32 inbrott varav 27 var fullbordade.

NÄR?

Endast fem av anmälningarna denna månad gäller inbrott under dagtid,

20 st kvällstid (eller sen eftermiddag) samt 20 okänd tid på dygnet. Detta tyder dels på att tjuvarna utnyttjar skymningen när det är mörknat ute, samt att de rekar och i stor utsträckning lyckas upptäcka hus som står tillfälligt eller långvarigt tomma – viktigt att försöka få ditt hus att se

”bebott” ut även när du är bortrest!

HUR?

Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på www.samverkanmotbrott.se eller i appen SSF- Grannsamverkan!

GODS

Generellt är det smycken (inkl klockor) och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, denna månad även en del kläder, småelektronik samt ovanligt nog, TV-apparater vid ett par tillfällen.

LÄNET

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 450 inbrott i bostäder, varav 340 är inskrivna som fullbordade. I 14 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (17 olika personer), varav fem personer i totalt 2 av Huddinges ärenden. I februari förra året anmäldes 583 inbrott i bostäder, varav 435 inskrivna som fullbordade.Glädjande så är det fortfarande en rejäl minskning i hela länet även om det känns dyster i Huddinge denna månad.

HUR KONTAKTA POLISEN!?!

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan

avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!) Det finns även ett enkelt tipsformulär på  www.polisen.se

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun

08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och- trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden.

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Fullersta

Norrängsvägen

 

X

1/2, kl 05-

9.30

Krossat nedre

fönstret på altandörr.

Ja

Nej

Vistavägen

Sign: Två rätt unga personer, ev den ena

en tjej. Mörka kläder, en med huva, en med mössa.

 

X

4/2 ca kl

11.30

Brytskador samt

krossat glas på fönster, baksidan. Granne ser två personer springa från huset.

Ja

Nej

Solhemsvägen

 

X

5/2 kl 10.30-

18.30

Utlyft fönsterkassett

på husets baksida.

Ja

Nej

Ekebergsvägen

 

x

16/2 kl

17.30-21.30

Klättrat upp på

balkong och brutit upp fönster.

Ja

Ja

Movägen

 

X

Tom 23/2 kl

23.07

Ett fönster uppbrutet

och utlyft.

Ja

Nej

Farvägen

 

x

23-26/2

Uppbruten källardörr

Ja

Nej

Tagelvägen

 

Sign: En ensam gärningsman med skidmask syns på kamera. Ev cykel enligt grannes iakttagelse.

 

X

6/2 kl 18.57

Boende upptäcker

färska spår i snön runt huset. Bryt- märken på ett fönster. En man gått runt huset och känt på dörrar samt brutit på fönster.

Nej

Kamera

Snättringe

Oxelvägen

 

x

4/2 kl 16-18

Utlyft glasruta övre

delen på altandörr. Stuckit in handen och öppnat dörren inifrån.

Ja

Nej

Ängsvägen

 

X

6-13/2

Ett bouleklot inkastat

genom fönster, kunnat sticka in armen och öppna fönsterhakar.

Ja

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Mantalsvägen

 

Sign: 2 gärningsmän (inget mer kunde lämnas av granne som sett dem)

 

X

14/2 kl

20.14

På okänt sätt tagit

sig in genom altandörr (inga brytskador, ev dyrk). Rivit ner två larm- dosor. Hundsök och spårsökning utan resultat.

Ja

Ja

Byalagsvägen

 

x

15-16/2

Brandstege uppställd mot husets farstukvist, där man klättrat upp och brutit upp ett fönster på övervåningen. Även brutit upp kassaskåp som fanns i en

garderob.

Ja

Nej

Storskogsvägen

 

x

23-24/2

På okänt sätt har gärningspersoner brutit upp ett fönster på övervåning. Ingen stege lämnad.

Ja

Nej

Förgyllarvägen

 

x

19/2 kl 17-

19.45

Brutit loss lister och

lyft ut en fönster- kassett. Bla TV stulen, ovanligt. Tyder på att bil torde körts fram till huset.

Ja

Ja,

men ej aktive- rat.

Förgyllarvägen

 

x

26/2 kl 17-

21.15

Brutit loss lister och

lyft ut en fönster- kassett. Man har även försökt öppna

ett kassaskåp genom att testa nycklar.

Ja

Nej

Förgyllarvägen

 

x

26-28/2

Enbart brutit upp dörr

till inglasad altan, ej tagit sig vidare in i själva villan. Oklart varför man avbrutit.

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stambanevägen

 

X

23/2 kl

19.38

Både fönster på

villans balkong samt på nedre botten krossat, man har ej tagit sig in, troligen avbrutit när larmet går.

Nej

Ja

Lövdalsvägen

 

x

26/2 kl

19.35

Försökt lyfta ut

fönsterkassett, tack vare rörelsedetektor på fönstret gick larmet direkt och tjuvarna avbröt.

Nej

Ja

Segeltorp

Häradsvägen

 

X

30/1-1/2

Oklart hur inbrottet

skett, gods saknas på morgonen. Anmält 5/2, ingen spårsäkring.

Ja

Nej

Verkstadsvägen

 

x

1/2, kl 10.05

Uppbruten bakdörr,

larmet gått. Vaktbolaget kommit till platsen. Tyvärr missuppfattning, man har städat huset, så ingen spårsäkring gjord.

Ja

Ja

Skrakvägen

x

 

1-2/2

Lägenhet i villa, ngn

brutit upp lägen- hetsdörren som är försedd med kodlås.

Ja

Nej

Uvvägen

 

x

20-21/2

Utlyft fönster. Ngn varit inne men verkar ha vänt och avbrutit. Ev för att boende

kom hem eller redan

var hemma.

Ja

Ja, men ej akti- verat.

Bergsvägen

 

x

21/2 kl 12-

13.02

Krossat fönster till altandörr. Dörren

låst, klättrat in.

Ja

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stuvsta

Nybyggarvägen

 

X

8-13/2

Krossat källarfönster

där man kunnat sticka in armen och öppna handtaget.

Ja

Nej

Råbocksvägen

 

X

14-16/2

Krossat källarfönster där man kunnat sticka in armen och öppna vredet. Även öppnat annat fönster som utgångsväg.

Ja

Nej

Kräpplavägen

 

X

22-26/2

Man har lyckats bryta

sönder fönsterhakar på ett fönster och tagit sig in. Ej varit i larmade rum.

Ja

Ja,

men det har ej utlöst

Dalkarlsvägen

 

X

1-3/2

Krossat fönster samt

brytskador, ej tagit sig in. Granne/husvakt upptäckt inbrottet.

Nej

Nej

Egnahemsvägen

 

Sign: 2 mörkklädda män.

 

X

6/2 kl 17-

17.15

Boende hemma,

man försöker bryta sig in genom att krossa ruta på altandörr. Springer när de ser att boende är hemma. Tyvärr rings ej 112 utan internetanmälan dagen efter …

Nej

Nej

Glömsta

Lindgårdsvägen

 

x

7/2 kl 20-21

Larmet går vaktbolag

åker dit, samt granne som boende ringer. Flera skador på altandörr samt, fönster, men ingen hunnit ta sig in. Avbröt trol pga larm.

Nej

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Flemingsberg

Kavlevägen

 

x

6/2 kl 17.45-

18.02 samt återbesök

12/2 kl

09.01

Utlyft fönsterkassett.

Larmet går senare så de hinner endast

söka igenom och länsa ett rum. En knapp vecka senare är två män tillbaka på altanen vid samma ingångsfönster, dock är en boende hemma som männer ser och lämnar snabbt.

Ja

Ja

Skogås

Sopranvägen

 

X

13/2 kl 19-

20

Uppbrutet fönster på altanen. Larmet går och vaktbolag till platsen.

Ja

Ja

Barytonvägen

 

X

22/2 kl 7.30-

19.45

Uppbrutet fönster på

husets framsida. Tagit sig ut genom altandörr baksida, som var olåst inifrån.

Ja

Nej

Barytonvägen

 

SIGN: Vältränad man ca 20 år och ca 190 cm lång. Blå jacka och blå/röd/vit mössa.

 

x

22/2 kl

18.50-19.15

En boende hemma

och hör hur ngn knackar på dörren. Kort efter kraftiga bankanden och oljud. När han gick fram till fönstret sprang en person från huset. Fönsterkarm och hakar uppbrutna.

Nej

Nej

Härbrevägen

X

 

26/2-3/1

Brytmärken på

lägenhetsdörr, ej tagit sig in.

Nej

Nej

Trångsund

Drottningvägen

 

SIGN: Man 35-40 år, kort, svart dunjacka, ljusa jeans, mössa/luva

 

X

6/2 kl 20.43

Uppbrutet fönster,

granne ser en person lämna på cykel. Två ev misstänkta kon- trolleras senare i om- rådet.

Ja

Ja

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Kungsvägen

 

x

11-12/2

Ett källarfönster upp-

brutet samt en inre källardörr som leder upp till resten av hu- set.

Ja

Nej

Solviksstrand

 

x

13/2 kl

18.03

Krossat fönsterruta i altandörr, samt bryt- skador på dörren.

Ja

Ja

Blåklintsvägen

 

x

16/2 kl

14.55-17/2 kl 00.05

Krossat källarfönster.

Genomsökt övriga huset. Med hjälp av en vinkelslip från grannes förråd har man sågat upp ett kassaskåp i källaren.

Ja

Ja,

men ej utlöst. Larm- tekniker utkallad

Forsvägen

 

Sign: En blå VW -99 kan ev sättas i

samband med inbrottet.

 

x

23/2 kl 10-

19. Troligen kring 19.

Granne ser en bil

och främmande man på tomten. En annan granne kallas dit, ser krossad ruta.

Ja

Nej

Stortorpsvägen

 

x

22-24/2

Man har klättrat upp

på ett tak över alta- nen, med hjälp av ett bord och en stol. Krossat ett fönster med en sten och kunnat sticka in han- den och öppna fönst- ret inifrån.

Ja

Nej

Skvattramstigen

 

x

26/2 kl 7-23

Två fönster upp-

brutna, ett under atantak och ett ovan- för genom att man klättrat upp på altan- taket.

Ja

Nej

Skvattramstigen

 

x

26/2 kl 7-23

Uppbrutet fönster på

övervåning. Klättrat upp på altantak.

Ja

Nej

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Vidja

Rositavägen

 

x

26/2-9/2

Brytskador på ytter-

dörr, krossad ruta altandörr som var låst, krossad ruta ytterligare altandörr

där man kunnit sticka in handen och

öppna. Ev blodspår säkrat.

Ja

Nej

Ågesta/St Mellansjö

Länsvägen

 

Sign: En

gärningsperson syns på övervakningskamerans bild. Dock väldigt

suddig bild.

 

x

21/2 kl

18.50

Husets egen stege rests mot fönster övervåning, som bru- tits upp /krossat ruta och instick. Larm utlöst varpå endast

ett rum samt badrum genomsökts.

Ja

Ja

Länna

Hägringsvägen

 

x

9-10/2

Krossat badrums- fönster som kunnat öppnas genom att sticka in armen. Endast badrum och ett sovrum (olarmat) genomsökt.

Ja

Ja,

men ej i aktuellt sovrum

Rökslingan

 

x

16/2 kl

19.15

Med okänd stege

klättrat upp på tak och krossat ruta till fönster. Instick och låst upp inifrån.

Ja

Ja

Kom ihåg!

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!

Sammanställning februari 2019, Huddinge kommun

 

Snättringe 10 anmälningar Trångsund 8 anmälningar Fullersta 7 anmälningar Stuvsta, Segeltorp: 5 anm Skogås : 4 anm

Länna 2

 

Glömsta, Kästa, Vidja, Ågesta: 1 anmälan vardera

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en.

Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar fungerar ut- märkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går att hitta på nätet.

__________________________________________________________________________________