26. mar, 2019

Februari 2019

Hej grannsamverkare

Årets första månad avklarad. Inbrotten fortsätter generellt att minska vilket är glädjande, även om 31 drabbade hushåll i Huddinge är alldeles för många. Fortsätt ert goda arbete med att se till varandras hus och att reagera om ni ser något avvikande. Era iakttagelser och reaktioner är

ovärderliga för oss för att ha en möjlighet att hinna på plats och gripa tjuvarna, vilket oftast är det bästa förebyggandet!

Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?! Stöldskyddsföreningen har i samverkan med bla polisen gjort en utvärdering som jag precis har fått en muntlig redovisning av. Den visar att grannsamverkan faktiskt har en stor effekt (bla en minskning av de bostadsrelaterade brotten med 28%) Redovisning och mer information om detta kommer senare under våren när hela rapporten är klar. Spännande också att en ny app för GSV släpptes nu i början av februari. Sök på Grannsamverkan så hittas den där appar finns!

www.polisen.se

Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad. Där kan du tex söka information om MärkDNA, göra vissa polisanmälningar, lämna tips (det går även att bifoga filer med tex foton) eller boka tid för att göra pass. Välkomna in för ett besök!

Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Sthlms län:

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

SAMMANFATTNING gällande anmälningar jan 2019

Totalt 31 anmälningar, varav 1 gäller fritidshus. Villa/radhus: 22 fullbordade, 4 försök. Lägenheter: 3 fullbordat och 2 försök. Förra året samma period anmäldes 47 inbrott varav 36 var fullbordade.

NÄR?

I nio av anmälningarna sker inbrotten hudvudsakligen dagtid, 11 st kvällstid (eller sen eftermiddag) samt 11 okänd tid på dygnet.

HUR?

Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på www.samverkanmotbrott.se

GODS

Generellt är det smycken och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, även pass är en eftertraktad värdehandling. När tillfälle ges stjäls bilnycklar, bjud inte på det tillfället – förvara inte nycklarna lättillgängliga.

LÄNET

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 613 inbrott i bostäder, varav 471 är inskrivna som fullbordade. I 20 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (26 olika personer), 2 misstänkta för två av Huddinges

ärenden (Källbrinksv 31/12 samt Bidrottningens väg 11/1, gripna på Skavsta med gods). I januari förra året anmäldes 939 inbrott i bostäder, varav 722 inskrivna som fullbordade.Glädjande så är det fortfarande en rejäl minskning i hela länet.

 

VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt komplettera polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. Exempelvis mobiltelefoners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram genom att slå *#06# Gör det redan idag, ta en skärmdump och maila till dig själv så att du har det för framtida behov!), tillverkningsnummer på elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så vidare.

 

HUR KONTAKTA POLISEN!?!

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan

avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!) Det finns även ett enkelt tipsformulär på  www.polisen.se

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott. Eller tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun

08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-och- trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden.

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Fullersta

Norrängsvägen

 

X

7/1 kl 8-17

Uppbrutet

källarfönster

Ja

Nej

Bidrottningens väg

 

X

11/1 kl

16.30-19.25

Utlyft fönster samt

brytskador altandörr.

Ja

Nej

Porfyrvägen

 

X

7-22/1

Uppbrutet

köksfönster och kunnat ta sig ut genom en balkongdörr som gick att öppna inifrån.

Ja

Nej

Snättringe

Nämndemansvägen

 

x

11/1 kl

11.30-18.30

Krossat källarfönster.

Ja

Nej

Vattentornsvägen

 

X

21/1 kl

17.30-21.30

Uppbrutet fönster

insynsskyddad baksida

Ja

Nej

Gnejsvägen

 

X

29/12-19/1

Brytskador på flera

olika fönster, men man har ej lyckats ta sig in. Larmet har ej gått igång.

Nej

Ja

Frösövägen

 

x

28/1 kl 7.30-

14.30

Brytskador på fönster

och dörrkarm.

Nej

Nej

Jerikovägen

 

x

31/1 kl

17.45-18

Uppbrutet sovrums-

fönster, skospår från minst tre olika personer. Larmet går när de öppnar köksdörr, troligen avbryter de då.

Ja

Ja

Sjödalen

Förrådsvägen

X

 

21/12-8/1

Brytskador altandörr

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Glömsta

Brobyggarvägen

 

X

1-2/1

Uppbrutet fönster

Ja

Nej

Sankt Eriksvägen

 

X

14/1 kl

19.09

Uppbruten ytterdörr

Ja

Nej

Väringsvägen

 

X

26/1 kl 10-

22.15

Bortbruten fönster- karm och utlyft föns- terkassett.

Ja

Nej

Segeltorp

Kolartorpsvägen

 

X

8/1 kl 14-

19.30

Uppbrutet fönster

Ja

Nej

Juringe allé

 

x

13-14/1

Uppbrutet fönster.

Larmcentralen bortsliten och sirenen övertäckt med en filt.

Ja

Ja

Dalvägen

 

x

17/1 kl

11.30-18.30

Uppbrutet fönster på

husets baksida. Bryt-märken

altandörr som de inte lyckats få upp.

Ja

Nej

Gamla Kyrkvägen

 

x

17/1 kl

17.04-17.20

Tjuven klättrat upp

på stege till över- våning boende hemma. Krossat fönster på balkong.Boende hörde knackning på ytterdörren innan, men ingen där när han öppnade.

Ja

Nej

Hasselstigen

 

x

31/1 kl 8.30-

19.15

Fönster i balkongdörr

krossat, instick och öppnat. De boende samt flera grannar hade samma dag blivit uppringda av en man som ville fixa fläkttrummorna i bostäderna. Oklart om detta har med inbrottet att göra.

Ja

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Flemingsberg

Sågstuvägen

X

 

11/1 kl 9.45-

13.50

In genom

lägenhetsdörr på okänt sätt. Ev låsslunga.

Ja

Nej

Sågstuvägen (samma port)

X

 

11/1 kl 10-

14.40

In genom säkerhetsdörr på okänt sätt, ev låsslunga.

Ja

Nej

Spiselvägen

 

X

26/1 kl 12-

18.35

Uppbruten altandörr

och ett fönster intill. Larmet har av okänd anledning inte gått igång.

Ja

Ja

Stuvsta

Prästvägen

 

X

11/1 kl

16.30-22.20

Uppbrutet fönster.

Ja

Nej

Kynäsvägen

 

X

14/1 kl 06 -

20.15

Uppbrutet fönster på

baksidan av huset. Okänt varför man avbrutit, men allt verkar orört i villan.

Nej

Nej

Ågestavägen

 

X

14/1 kl 9-

20.15

Uppbrutet fönster på

husets baksida. Larm till mobiltelefon,

oklart om det har aktiverats.

Ja

Ja

Fågelvägen

 

X

21/1 kl

18.43

En person hemma

när hon hör att ngn bryter på ett fönster. När de ser den boende så lämnade de direkt.

Nej

Nej

Basvägen

 

X

28/1 kl

15.20-17.30

Hallfönstret krossat

och fönsterlåsen skadade.

Ja

Nej

Vårby

Lammholmsbacken

X

 

12/1 kl

13.30-18

Uppbruten balkong-

dörr nedre botten.

Ja

Nej

Masmo

Myrstuguvägen

x

 

12/1

Köksfönstrets yt- tersta glas krossat.

Nej

Nej

 

Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Skogås

Rapsodivägen

 

X

19/1 kl 16-

19.15

Uppbrutet fönster

samt utgång genom altandörr som var olåst inifrån.

Ja

Ja,

men ej aktivt.

Musikalvägen

 

X

15-21/1

Uppbruten verandadörr. Bilnyckel och garagenyckel stulna.

Ja

Nej

Midvintervägen

 

X

29/1 kl 15-

19

Krossat hål i

altandörr i höjd med handtaget och

kunnat öppna dörren.

Ja

Nej

Vidja

Ringsättravägen

 

X

13/10-2/12

(anmält 3/1)

Uppbrutet källarföns-

ter (fritidshus)

Ja

Nej

Kom ihåg!

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!

Sammanställning januari 2019, Huddinge kommun

Snättringe, Stuvsta, Segeltorp:  5 anm Fullersta, Glömsta, Skogås : 3 anm Flemingsberg: 2 anmSjödalen, Kästa, Vidja, Vårby, Masmo: 1 anm

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.

Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.

En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en.

Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som finns för ändamålet.

__________________________________________________________________________________