1. jan, 2019

Januari 2019

From nu kommer löpande info från Polisens Grannsamverkan komma igång igen. Vid varje månadsskifte kommer ny info komma ut här.

 

Mvh

Karin Lundberg

 

____________________________________________________________________________________