9. mar, 2015

Grannsamverkan mars 2015

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!

För närvarande håller det i sig med en lägre andel inbrott. Ingen ökning trots att sportlovsveckan nu har passerat. Det börjar dock komma in anmälningar om inbrott i fritidshus, där är det säkert fortf ett stort mörkertal, dels att boende inte anmäler för man kanske inte har blivit av med så mycket av värde, samt att det nog ännu inte är uppmärksammat då stugorna står tomma. Uppmanar er som har fritidshus att kolla till dem! När det gäller anmälningar i allmänhet så finns det anledning att poängtera vikten av att anmäla även om ni inte tror att polisen kan lösa brottet eller att ni inte tänker anmäla det till försäkringsbolagen, och det är vår möjlighet att jobba förebyggande. Det som inte anmäls, vet vi inte om och kan därmed inte heller förebygga!

 

 

Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna i feb):

Sjödalen/Hörningsnäs: Tingsvägen

Fullersta: Bykrogsvägen

Skogsäng-Milsten: Stambanev , Midgårdsv, Storskogsv

Stuvsta: Västerstigen, Segervägen

Segeltorp: Blombacken, G:a Kyrkv, Klintv

Flemingsberg: Diagnosv (2 anm)

Skogås: Vallhornsvägen (stöld i bostad)

Snättringe: Skogshemsv, Jägmästarv (Utsälje)

 

 

 

 

 

Sammanfattning februari i Huddinge:

 

14 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav 1 är försök. Dessutom en stöld i bostad, där värdesaker försvunnit vid pågående arbete i lägenheten.

 

Även 4 fullbordade i fritidshus.

 

2 av de fullbordade gäller lägenheter och 12 villa/radhus. Försöket gäller villa/radhus.

 

I februari 2014 var det 20 anmälningar varav 15 fullbordade inbrott) samt 3 i fritidshus.

 

 

Glädjande!

Totalt 50 personer gripna i Sthlms län gällande försök till eller fullbordade bostadsinbrott. Ingen av de gripna har gripits i Huddinge, men utredningar pågår så vi får se vad framtiden kan utvisa gällande ev uppklarningar.

 

Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i februari 2015

 

 

 

När?

 

6 inbrott har skett under dagtid, 2 kvällstid, 1 kväll/natt och 5 okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt eller flera dygn.

 

Hur?

 

Vid 10 av 14 inbrott har tjuven tagit sig in via ett fönster, genom att bryta upp det eller krossa och sticka in handen och kunnat öppna. Några fall där en sten har kastats in genom fönstret. Vid ett tillfälle har man använt husets stege för att kunna ta sig upp till en fönsterkassett på övervåning och tagit loss den och kommit in.

 

Larm

 

3 av de drabbade bostäderna denna månad, var försedda med larm. Ett av dem har inte gått i gång eftersom tjuvarna endast varit i de rum som ej är larmförsedda och sedan lämnat utan att söka igenom resten av huset. Alla tre fullbordade inbrott trots larmet men troligen har tjuvarna spenderat kortare tid i husen tack vare larmen.

 

Gods

 

Som vanligt är det mest smycken, kontanter och datorer (laptops/Ipads) som stulits, men även en del klockor och kläder.

 

Övrigt

 

Personer som erbjuder sin tjänst att putsa fönster har rapporterats från Snättringe. Inget samband med rekning för inbrott har kunnat konstateras, men de har en tämligen aggressiv försäljningsteknik.

 

Glädjande

Inga nya anmälningar om stölder genom att gärningsmän känt på dörrhandtag och kunnat ta sig in i olåsta bostäder. Fortsätt påminna varandra om vikten av att ha låst dörr även när man är hemma – om man inte har uppsikt över dörren!

 

Grannstöd Huddinge

Nästa utbildning för nya och blivande medlemmar är torsdag 19 mars kl 15-17 och helst vill vi att man ska ha hunnit åka med minst ett provpass innan dess om det är möjligt. Hör av dig snarast om du vill veta mer! Antingen till Anna Schelin på lokalpolisen Huddinge, eller till föreningens kontaktpersoner;

Ordf Thomas Hanbo om du är intresserad av att köra främst i den östra delen av kommunen telefon: 073-325 77 27 eller Leif Rundström om du är intresserad av att köra i övriga delen av kommunen, 073-368 80 34.

Ni som själva vill bli medlemmar, eller kanske som grupp bidra ekonomiskt till föreningens verksamhet, se mer information på

www.grannstodhuddinge.se

 

Det är som vanligt viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända fordon och personer i de områden där ni bor. Ni är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata med folk som ni inte känner igen. "Hej, dig känner jag inte igen – söker du någon?" är en användbar fras. Prata med grannar. Ring in tips till polisen!

Kom också ihåg att prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan så att händelser i ert område förmedlas ut till alla boende så snart som möjligt!

Nu är det drygt 2 år sedan jag startade vår grupp på Facebook. Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i Huddinge som håller på med grannsamverkan. Här läggs även mer fortlöpande upp information om aktuella tips.

I skrivande stund är vi nästan 1000 medlemmar i gruppen. Vill poängtera att gruppen är till för att dryfta det mesta som har med grannsamverkan och att förebygga inbrott att göra – håll alltid en god ton mot varandra och respektera att alla inte tänker och tycker lika i alla frågor!

För att komma med i gruppen; sök upp "grannsamverkan Huddinge" på Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett mail till mig gällande vem som är din kontaktperson (den som du får GSV-info ifrån), så godkänner jag in dig. Läs också rutan "OM" när du går in i gruppen, så att du helt klart vet syftet med gruppen, Välkomna!

// Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge. Anna.schelin@polisen.se

 

 

BRA ATT HA NUMMER

AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott 112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar 114 14

Detta nummer gäller vart du än är i landet – du kopplas till närmsta lediga polis!

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? registrator.stockholm@polisen.se

OBS! Ny mailadress från 1 januari 2015!!!

Skriv i ärenderutan, tex "tips Södertörn / Huddinge".

 

___________________________________________________________________________________