16. dec, 2014

Grannsamverkan december 2014

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!

 

En stor ökning av antal inbrott denna månad mot förra. Vi är på riktigt inne i den mörkare årstiden nu och detta utnyttjas flitigt av inbrottstjuvar. Se till att inte lämna era hus helt nedsläckta på eftermiddagar/kvällar (även om ni har larm!) Årets julklapp borde kunna vara en sats MärkDNA. Prata gärna ihop er grannar emellan om att göra gemensam sak och investera i MärkDNA. Om många i samma område märker upp sina föremål så kan man få skyltar att sätta upp att det är ett DNAmärkt område, vilket ska ha stor avskräckande effekt. // Anna S

Sammanfattning november i Huddinge:

28 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav 7 försök, 1 förberedelse och 20 fullbordade.

2 av de fullbordade gäller lägenheter och 18 villa/radhus. 6 försök gäller villor/radhus och 1 försök är i lägenhet.

(I november 2013 var det 20 anmälningar varav 12 fullbordade inbrott)

 

Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna i nov):

Solgård/Sörskogen: Täljstensv, Champinjonv, Mellansjöv

Fullersta: Åkerv (förberedelse – 5 gripna), Kyrkängsbacken, Rönnv (försök), Råstensvägen

Skogsäng-Milsten: Koltrastvägen

Stuvsta: Fyrgränd, Söderv, Jägarstigen (försök), Sjövägen

Segeltorp: Slåtterv (försök), Gårdsv, Juringe allé (försök), Väpnarev, Ejderv, Tjäderv (försök), Tärnv,

Skogås: Säterbacken (försök), Tenorv, Loftv

Trångsund: Skvattramstigen

Länna: Timmerv

Vårby: Vårbackav (gäststuga)

Masmo: Myrstuguv

Glömsta: Postbacken

Flemingsberg: Kästadalsv (försök)

 

Sex av de fullbordade inbrotten denna månad har skett i områden där det finns grannsamverkan, dock okänt om just de drabbade hushållen även har anslutit sig. De fem som greps för förberedelse gjorde det på en gata med GSV

 

Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i november 2014

När?

14 inbrott har skett under dagtid (+ 1 förberedelse för inbrott), 6 kvällstid och 7 okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt eller flera dygn.

Hur? 

Krossade fönster /altandörrsglas där tjuvar kunnat sticka in armen och öppna den vägen, fortfarande bland det vanligaste –Lås om möjligt!

Nedre delen av altan-/balkongdörrar är en svag länk, se till att du inte har endast masonit/trä i den nedre ”spegeln”, förstärk med en plåt på insidan!

Larm

Tre av de drabbade bostäderna denna månad, var försedda med larm. Två av dem stannade vid försök, vid den tredje uppmärksammade grannar tjuvarna och polis kom till platsen. Gods från huset kunde hittas utanför och återlämnas till ägaren, tjuvarna kom tyvärr undan.

Gods 

Som vanligt mycket smycken, kontanter och datorer (laptops). Även klockor samt kamerautrustning. Ovanligare med en tavla samt en del silverbestick. Även en del nycklar till både hus och bilar.

OM ni blir av med nycklar i något sammanhang så se till att byta lås så snart som möjligt och lämna inte huset obevakat innan låsen är åtgärdade!

 

MärkDNA

Din kontaktperson för grannsamverkan har mer information! Annars kan du läsa mer om de tre återförsäljarna här: 

SmartDNA®; www.safesolution.se Stöldskyddsföreningen, SSF; www.stoldskyddsforeningen.se  

SmartWater; www.smartwater.com/sweden 

 

Gripna inbrottstjuvar denna månad

5 gripna i Huddinge, även misstänkta för två inbrott i Botkyrka, 9 gripna i söderort för totalt 6 olika ärenden. Totalt 23 gripna i hela länet , misstänkta för totalt 26 olika ärenden.

 

Grannstöd Huddinge

Föreningen har totalt 55 medlemmar som bemannar bilarna som förare och/eller bisittare. Polisen och kommunen har stor hjälp av dem, bland annat i arbetet med att sprida information om grannsamverkan. Stort tack för ert viktiga arbete!

Ni som själva vill bli medlemmar, eller kanske som grupp bidra ekonomiskt till föreningens verksamhet, se mer information på www.grannstodhuddinge.se 

 

En silverfärgade Toyotan kör i östra kommundelarna (främst Skogås, Trångsund, Länna, Svartvik, Mellansjö), en röd Suzuki i övriga delar av Huddinge!

 

Det är som vanligt viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända fordon och personer i de områden där ni bor. Ni är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata med folk som ni inte känner igen. ”Hej, dig känner jag inte igen – söker du någon?” är en användbar fras. Prata med grannar. Ring in tips till polisen!

 

Kom också ihåg att prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan så att händelser i ert område förmedlas ut till alla boende så snart som möjligt!

Nu är det drygt 1,5 år sedan jag startade vår grupp på Facebook. Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i Huddinge som håller på med grannsamverkan. Här läggs även mer fortlöpande upp information om aktuella tips.

I skrivande stund är vi 829 medlemmar i gruppen. (Kom ihåg att skicka mig ett mail om vem som är din kontaktperson samtidigt som du ansöker, eller svara på meddelande med fråga om detta på FB. Tyvärr hamnar mina meddelanden oftast i ”övrigt mappar” som inte alla kollar. Skicka därför hellre ett mail i samband med din ansökan så att du säkert kommer med!).

Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson/annan granne på Facebook, så kan den personen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett mail till mig gällande vem som är din kontaktperson, så godkänner jag in dig. Läs också rutan ”OM” när du går in i gruppen, så att du helt klart vet syftet med gruppen, Välkomna!

 

// Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge

 

BRA ATT HA NUMMER

AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott 112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar 114 14

Detta nummer gäller vart du än är i landet – du kopplas till närmsta lediga polis!

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? Polismyndigheten.stockholm@polisen.se

Skriv i ärenderutan, tex ”tips Södertörn / Huddinge”.