Länkar


På denna sida finner du några länkar till andra sidor som kanske kan vara av intresse för dig som medlem eller för samfälligheten. Har du en länk att rekommendera så skicka ett mejl till styrelsen@fjallet.se

Titel: Anticimex
Beskrivning: Här finns en massa nyttig information om bla skadedjur.
http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Balingsnäs Byalag
Beskrivning: Balingsnäs Byalags hemsida. Byalaget kan nås på mail: hyra.holken@gmail.com

http://balingsnasbyalag.blogspot.se/ 

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Balingsnässkolan
Beskrivning: Här finner du lite info om skolan.
http://grundskolor.huddinge.se/balingsnasskolan/

Tillagd: 20105-03-09

Titel: Bok om samfällighet
Beskrivning: Detta är en bok som alla som är medlem i en samfällighet bör läsa. Köp den eller låna på biblioteket.
http://www.bokus.com/bok/9789139112822/samfalligheter-handbok-for-samfallighetsforeningar/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Bygglov mm
Beskrivning: Här finner du kontaktuppgifter när du skall söka bygglov. Tänk på att tex inglasade altaner, ändring av fasad, furstukvistar, mm kan du behöva ha bygglov för.
http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/bygglov/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Håll koll på din krypgrund
Beskrivning: Här kan du läsa mer om krypgrunder
http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Fukt/Grund-och-kallare/Krypgrund/?gclid=CLv04vD-msQCFSv4cgodjaMAjg

Tillagd: 2002-03-24

Titel: Fjällhöjdens samfällighetsförening
Beskrivning: En av grannföreningarnas hemsida.
http://fjallhojden.se/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Grannsamverkan
Beskrivning: Här är stöldskyddsföreningens sida om grannsamverkan mot brott.
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-for-privatpersoner/grannsamverkan2/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Huddinge Kommun
Beskrivning: Här finner du Huddinge Kommuns hemsida
URL:
http://www.huddinge.se/
Tillagd: 2015-03-09

Titel: Kartor, flygfoto
Beskrivning: Här finner du alla möjliga sorter kartor, även interaktiva.
URL:
http://kartor.eniro.se/
Tillagd: 2010-04-20

Titel: Kartor, flygfoto

Beskrivning: Här finner du alla möjliga sorters kartor, även interaktiva.

https://www.google.se/maps

Tillagd: 2015-03-09Titel: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Beskrivning: Lite lagtexter om samfälligheter för den som är intresserad.
URL:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19731150.HTM
Tillagd: 2002-03-21

Titel: Naturen i Huddinge
Beskrivning: Här är en bra sida om Huddinges natur för dig som gillar natur- och friluftsliv.
URL:
http://www.natur.huddinge.se/
Tillagd: 2002-03-26

Titel: Sophämtning i vårt område
Beskrivning: Länk till SRVs hemsida.
http://www.srvatervinning.se/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Södertörns Fjärrvärme
Beskrivning: Vår leverantör av värme & varmvatten.
http://www.sodertornsfjarrvarme.se/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Sörskogens IF
Beskrivning: Länk till Sörskogens IF, fotboll och innebandy
http://www.sorskogensif.se/

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Tidningen Mitt i Huddinge
Beskrivning: Länk till lokaltidningen Mitt i Huddinge.
http://www.mitti.se/?s=mitt+i+huddinge

Tillagd: 2015-03-09

Titel: Våra kabeltvkanaler
Beskrivning: Vi har i vårt nät grundutbudet från com hem ab
https://www.comhem.se/

Tillagd: 2015-03-09