Vill du som är medlem ha en kopia på något stämmoprotokoll så kontakta styrelsen. Ange vilket år det gäller och om det är vår, höst, eller extrastämma.

Mejla genom att klicka här -->
styrelsen@fjallet.se